سررسید و سالنامه و ست مدیریتی امیران

سالنامه امیران با سابقه ای بیست ساله مفتخر است که با بهره گیری از فناوری های نوین دنیا و همچنین توجه و تمرکز به جدیدترین استانداردهای جهانی و ایرانی و همکاری با جمعی از متخصصین در زمینه های سررسید، ست و نیم ست های مدیریتی، …